C_004
Home Lid worden Toelatingprocedure

Toelatingprocedure

De kandidaat moet in het bezit zijn van een universiteitsdiploma, uitgereikt door een belgische of buitenlandse hogeschool. Hij wordt door twee leden (met meer dan vijf jaar lidmaatschap) voorgesteld. Zij steunen zijn kandidatuur bij het ballotagecomité. Een buitenlands lid mag door zijn ambassadeur voorgesteld worden.

Het ballotagecomité komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Zij onderzoekt alle aanvragen en kan om aanvullende inlichtingen verzoeken of de kandidaat uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. De beslissingen van de Verkiezingscommissie zijn onherroepelijk en behoeven niet gerechtvaardigd te worden.

Lid worden

Remplissez le formulaire d'adhésion.
Le Comité de Ballottage se réunit au moins quatre fois par an

Aanvraagformulier