C_004
Home Welkom Voorstelling

Werking

De N.V. « Immobilière Château Sainte-Anne » is eigenaar van het domein. De Heer Paul Waucquez is de voorzitter van deze vennootschap wiens kaptiaal eigendom is van de VZW « Royal International Club Château Sainte-Anne » die het leven van de club organiseert.

De V.Z.W. « « Royal International Club Château Sainte-Anne » telt naast de gewone leden ook deelnemende, en ereleden.

Zij wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door de deelnemende leden, zonder beperking van aantal. deze beschikt over de volmacht om alle beslissingen te nemen; onder meer worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar goedgekeurd alsook het budget van het komende jaar. Zij verkiest de leden van de Raad van Beheer voor een periode van drie jaar. Deze mogen één keer herkozen worden.

De Raad verkiest de voorzitter in zijn midden, alsook een consultatief orgaan, het ”Bureau”.

De Raad heeft volmacht voor alle verrichtingen en beschikkingen van de vereniging en vertrouwt het dagelijks beheer toe aan een Algemeen Directeur.

Raad van Beheer

Voorzitter   Edouard CROUFER
Vice-Voorzitter   Sophie VELGE
Secretaris-generaal   Frédéric de BROUX

Geoffroy CLERCKX   André MEYER
Edouard CROUFER   Frédéric PAPEIANS de MORCHOVEN
Charles GHISLAIN   Pierre van SCHENDEL
Christine DESTEXHE   Nathalie van YPERSELE de STRIHOU
Christèle DUVIEUSART   Paul WAUCQUEZ

Bestuur

General Manager   Valérie STROOBANTS

Staff

Financiën en boekhouding   Raphaëlle HANQUET
Communicatie en Activiteiten   Nathalie de LAMINNE en Angéline ROTSART
Membership en verhuur   Nathalie BEIRNAERDT
Conservator   Slimane ABDELLAOUI
Parking en onderhoud   Claudio VILLALTA VICENTE

Commissies

Om zijn doeleinden des te beter te bereiken kan de Club ook op de actieve medewerking van zijn leden rekenen. Verschillende vrijwilligers maken deel uit van Commissies die ideeën en voorstellen hebben op verschillende terreinen: international, patrimonium, sport, diensten, communicatie, cultuur, muziek, events, jongeren…

Elk jaar organiseert het Bureau van de Raad de Commissies naargelang de kandidaturen. Elke Commissie telt maximum tien leden en is voorgezeten door een lid die voor drie jaar door het Bureau wordt benoemd op voorstel van de leden