C_004
Home Welkom Voorstelling

Werking

Het leven in Sainte-Anne hangt af van twee entiteiten: de N.V. « Immobilière Château Sainte-Anne » en de V.Z.W. « Royal International Club Château Sainte-Anne ».

De N.V. « Immobilière Château Sainte-Anne » is eigenaar van het domein. Haar kapitaal is eigendom van de V.Z.W. « Royal International Club Château Sainte-Anne » die het leven van de Club organiseert.

De V.Z.W. « Royal International Club Château Sainte-Anne » telt naast de gewone leden ook deelnemende, en ereleden. Zij wordt in de Algemene Vergadering door de deelnemende leden vertegenwoordigd, zonder beperking van aantal.

De Algemene Vergadering beschikt over de volmacht om alle beslissingen te nemen; onder meer worden de rekeningen van het afgelopen boekjaar goedgekeurd alsook het budget van het komende jaar.

Zij verkiest de leden van de Raad van Bestuur voor een periode van drie jaar. Deze mogen één keer herkozen worden.

De Raad verkiest de voorzitter en de secretaris-generaal in zijn midden, alsook een consultatief orgaan, het « Bureau ».

De Raad heeft volmacht voor alle verrichtingen en beschikkingen van de vereniging en vertrouwt het dagelijks beheer toe aan een Algemeen Directeur, ondersteund door het Bureau.

Raad van bestuur van de N.V.

Voorzitter   Jean-François PUISSANT BAEYENS (2017-2023, 2023-2029)

Thierry GOFFIN (2020-2026)   Michel MARTIN (2015-2021, 2021-2027)
Gérard MARTIN (2018-2024)   Frédéric PAPEIANS de MORCHOVEN (2021-2027)
  Benoît STEINBACH ( 2022-2028)

Raad van bestuur van de V.Z.W.

Voorzitter   Frédéric PAPEIANS de MORCHOVEN (2017-2020, 2020-2023, 2023-2026)
Vice-Voorzitter   Sophie VELGE (2017-2020, 2020-2023, 2023-2024)
2e Vice-Voorzitter   Elisabeth HEINEN (2022-2025)
Secrétaire-général   Alain HENRION (2020-2023, 2023-2026)

Laurence CLERCKX (2023-2026)   Alexis MANNES (2022-2025)
Quentin METZ (2023-2026)   Jean-François PUISSANT BAEYENS (2020-2023, 2023-2026)
Lambert TIMMERMANS (2020-2023, 2023-2026)   Anne VAN BALLENBERGHE (2022-2025)

Bestuur

General Manager   Valérie STROOBANTS

Staff

Boekhouding en lidmaatschapskosten   Raphaëlle HANQUET
Activiteiten en communicatie   Nathalie de LAMINNE en Angéline ROTSART
Verhuur en zusterclubs   Nathalie BEIRNAERDT
Conservator   Slimane ABDELLAOUI
Parking en onderhoud   Claudio VILLALTA VICENTE

Commissies

Om zijn doeleinden des te beter te bereiken kan de Club ook op de actieve medewerking van zijn leden rekenen. Verschillende vrijwilligers maken deel uit van Commissies die ideeën en voorstellen hebben op verschillende terreinen: conferenties en internationale relaties, diensten, communicatie, patrimonium, cultuur, muziek, events, jongeren, sport, …

Elk jaar organiseert het Bureau van de Raad de Commissies naargelang de kandidaturen. De Commissies bestaan uit maximaal tien personen en worden voorgezeten door een lid dat op voorstel van hun leden voor drie jaar door het Bureau wordt benoemd.